Triệu phú giết người

quantriketoan

Cối xay gió
Staff member
#1
Luật sư cãi trước tòa:

- Thưa các vị, chả lẽ lời khai của hai nhân chứng đã trông thấy thân chủ của tôi phạm tội ăn cắp lại có giá trị hơn là toàn nhân loại những trên 5 tỷ người không bao giờ trông thấy thân chủ tôi ăn cắp cả.

* Trong cuộc cãi cọ, một triệu phú giết chết một người, rồi lập tức đánh điện cho viên luật sư giỏi đang ở thành phố khác, nhờ bào chữa với giá thù lao là 10.000 USD. Luật sư đánh điện trả lời: “Xin ngài cứ yên tâm, sáng mai tôi sẽ tới cùng bốn nhân chứng đáng tin cậy để bàn bạc với ngài”.

Luật sư bảo khách hàng:
- Tôi yêu cầu ông đừng giấu giếm tôi điều gì cả. Có đúng là ông đã đột nhập ngân hàng và cướp đi 500 triệu USD hay không.
- Tôi thề rằng tôi không làm chuyện ấy.
- Thật thế sao? Vậy tôi xin từ chối, không nhận bào chữa cho ông. Tôi quen biến có thành không rồi và thù lao rất lớn.

ST
 
Top