Phần mềm kế toán GAMA

quantriketoan

Cối xay gió
Staff member
#1
Phần mềm này có chức năng: tổ chức lưu trữ dữ liệu, cách thức xử lý số liệu và các chức năng khác được thiết kế hoàn chỉnh đáp ứng nghiệp vụ ghi nhận hạch toán kế toán của doanh nghiệp như: kế toán vốn bằng tiền, quản lý công nợ, mua bán hàng, quản lý hàng tồn kho,... Phần mềm lưu số liệu một cách an toàn, ngăn nắp và chính xác. Vì thế bất cứ khi nào muốn truy xuất số liệu, xem báo cáo đều có. Phần mềm rất dễ sử dụng, vì thế người chưa có kinh nghiệm cũng dễ dàng tiếp cận, việc đào tạo chỉ một ngày là có thể nắm bắt. Phần mềm có thể nhập từ Excel và xuất dữ liệu ra Excel, vì thế rất linh động trong việc cung cấp biểu mẫu báo cáo, phân tích số liệu và gửi cho các bộ phận liên quan một cách nhanh chóng.
 
Top