Thành lập công ty nhanh trọn gói

DỊCH VỤ TH À NH LẬP C Ô NG TY TRỌN G Ó I GI Á RẺ – TH À NH LẬP HỘ KINH DOANH UY T Í N TO À N QUỐC

NHANH CH Ó NG – Đ Ú NG HẸN – KH Ô NG RẮC RỐI – KH Ô NG RỦI RO

CAM KẾT GI Á RẺ NHẤT   –   KH Ô NG PH Á T SINH BẤT KỂ KHOẢN N À O   –   MIỄN PH Í GIAO NHẬN HỒ SƠ TẬN NH À

  Dịch vụ nhanh – Trọn g ó i   Uy t í n – Gi á rẻ – Chuy ê n nghiệp
  G ó i Cơ Bản   680.000Đ
  G ó i Phổ Biến   1.500.000Đ
  G ó i Si ê u Tiết Kiệm   3.800.000Đ

Chi tiết c á c g ó i ch ú ng t ô i liệt k ê ở phần chi ph í , trong đ ó ch ú ng t ô i sẽ tặng k è m qu ý kh á ch h à ng bao gồm:

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại hải phòng nhanh - Trọn gói

Kh á ch h à ng cung cấp cho ch ú ng t ô i một số giấy tờ v à th ô ng tin cần thiết như sau

Thời gian ho à n th à nh c ô ng việc

Thời gian thực hiện c ô ng việc   nhanh nhất trong 3 ng à y   –   Chậm nhất trong 7 ng à y. Ch ú ng t ô i cam kết   HO À N TIỀN 120%   NẾU KH Ô NG L À M Đ Ú NG TIẾN ĐỘ.   Sau khi đ ã c ó kết quả qu ý kh á ch h à ng sẽ nhận được:

Ch ú ng t ô i sẽ   GIAO KẾT QUẢ TẬN NƠI HO À N TO À N MIỄN PH Í   cho bạn.

Chi Ph í th à nh lập c ô ng ty của kế to á n Việt Mỹ

Hiện nay Kế To á n Việt Mỹ x â y dựng 2 g ó i dịch vụ ch í nh. Tất cả c á c g ó i của ch ú ng t ô i đ ã bao gồm ph í dịch vụ v à ph í nh à nước.   Cam kết kh ô ng ph á t sinh.

G ó i cơ bản: 680.000đ  

G ó i đầy đủ:   1.500,000đ   {Trả kết quả trong 5 -7 ng à y}

Qu ý kh á ch h à ng tr ê n   TO À N QUỐC   đang mong muốn t ì m một đơn vị th à nh lập c ô ng ty gi á rẻ, th à nh lập doanh nghiệp uy t í n – chuy ê n nghiệp vui l ò ng li ê n hệ với ch ú ng t ô i theo th ô ng tin dưới đ â y. Rất h â n hạnh được phục vụ!

HOTLINE:   0981.345.339   (HỖ TRỢ 24/24)

Quy tr ì nh, thủ tục thực hiện của ch ú ng t ô i cụ thể như sau:

01. Tiếp nhận v à xử l ý th ô ng tin

Kế to á n Việt Mỹ sẽ tiếp nhận th ô ng tin kh á ch h à ng cung cấp. Tiếp đ ó , ch ú ng t ô i sẽ tư vấn v à giải đ á p những kh ú c mắc bạn đang gặp phải để c ó thể đưa ra lựa chọn đ ú ng đắn cho loại h ì nh kinh doanh của bạn.

02. Tư vấn c á c giải ph á p

Sau khi bạn đ ã lựa chọn được loại h ì nh ph ù hợp cho m ì nh, Kế to á n Việt Mỹ sẽ tư vấn cụ thể về thủ tục, quy tr ì nh l à m việc, giải ph á p tối ưu để xử l ý y ê u cầu của qu ý kh á ch một c á ch nhanh nhất.

03. Đ à m ph á n & K ý kết hợp đồng

Sau khi nghe chuy ê n vi ê n tư vấn, nếu bạn quyết định lựa chọn sử dụng dịch vụ của ch ú ng t ô i, Kế to á n Việt Mỹ tiến h à nh k ý kết hợp đồng với qu ý kh á ch h à ng.

04. Thực hiện dịch vụ

Kế to á n Việt Mỹ sẽ đại diện qu ý kh á ch h à ng thực hiện c á c hồ sơ, thủ tục nhanh nh á t, ch í nh x á c nhất. Ch ú ng t ô i lu ô n theo s á t v à sẽ cử chuy ê n tư vấn cho qu ý kh á ch h à ng c á c thủ tục li ê n quan trong suốt qu á tr ì nh thực hiện dịch vụ.

05. Thanh l ý hợp đồng & Hậu m ã i

Sau khi đ ã ho à n th à nh xong mọi giấy tờ v à thủ tục. Kế to á n Việt Mỹ sẽ b à n giao tất cả c á c hồ sơ, giấy tờ, sổ s á ch cho qu ý kh á ch h à ng. Ngo à i ra, trong qu á tr ì nh vận h à nh doanh nghiệp của bạn gặp bất k ì vướng mắc g ì về vấn đề ph á p l í ch ú ng t ô i lu ô n sẵn s à ng hỗ trợ qu ý doanh nghiệp gỡ rối. Ch ú ng t ô i cam kết sẽ đi theo bạn tr ê n mọi chặng đường.

V ì sao n ê n chọn dịch vụ của kế to á n Việt Mỹ

Dịch vụ chất lượng. Hơn 1000+ doanh nghiệp lớn nhỏ tin d ù ng

Đội ngũ nh â n vi ê n của Kế to á n Việt Mỹ được đ à o tạo b à i bản, với hơn 15+ năm kinh nghiệm l à m việc với c á c đối t á c trong nước & nước ngo à i. Ch ú ng t ô i lu ô n lu ô n lắng nghe phản hồi của kh á ch h à ng để ho à n thiện hơn về chất lượng dịch vụ.

Chi ph í tiết kiệm + Gi á rẻ & Trọn g ó i từ A -Z

Dịch vụ th à nh lập c ô ng ty trọn g ó i gi á rẻ   TR Ê N TO À N QUỐC   với chi ph í chỉ 1.500.000đ. Ch ú ng t ô i sẽ hỗ trợ & thay mặt kh á ch h à ng giải quyết mọi vấn đề phức tạp trong qu á tr ì nh th à nh lập c ô ng ty. Cam kết lu ô n mang lại cho qu ý kh á ch h à ng dịch vụ rẻ nhất & chất lượng nhất.

Tuyệt đối kh ô ng ph á t sinh chi ph í

Kh ô ng như nhiều đơn vị kh á c với gi á ban đầu rất rẻ. Sau đ ó mồi ch à i kh á ch h à ng sử dụng th ê m c á c dịch vụ đi k è m kh á c để tăng chi ph í , cuối c ù ng kh á ch h à ng phải bỏ ra mức ph í rất lớn. Kế to á n Việt Mỹ lu ô n tư vấn & show bảng gi á r õ r à ng, kh á ch h à ng c ó thể thoải m á i lựa chọn g ó i ph ù hợp với điều kiện của m ì nh. Kh á ch h à ng sử dụng dịch vụ của Kế to á n Việt Mỹ chỉ phải trả ph í 1 lần duy nhất, kh ô ng ph á t sinh sau n à y.

Hỗ trợ k ê khai thuế ban đầu & Hỗ trợ trọn đời

Nhằm hỗ trợ kh á ch được tối ưu nhất, khi sử dụng dịch vụ th à nh lập c ô ng ty tại Kế to á n Việt Mỹ, đội ngũ kế to á n của ch ú ng t ô i sẽ gi ú p qu ý kh á ch k ê khai thuế miễn ph í 3 th á ng đầu v à hỗ trợ qu ý kh á ch trọn đời nếu c ó nhu cầu. Điều n à y cực kỳ tốt v à tiết kiệm cho c á c doanh nghiệp vừa & nhỏ chưa c ó hệ thống kế to á n ri ê ng.

C á c c â u hỏi thường gặp trong qu á tr ì nh t ì m hiểu v à sử dụng dịch vụ

Thời gian l à m việc của kế to á n Việt Mỹ như thế n à o?

kế to á n Việt Mỹ c ó những chi nh á nh ở đ â u?

Sử dụng dịch vụ th à nh lập c ô ng ty của kế to á n Việt Mỹ c ó những lợi thế g ì so với c á c nơi kh á c?

Lợi í ch khi sử dụng dịch vụ của ch ú ng t ô i

 1. Tư vấn về vốn đầu tư ban đầu;
 2. Tư vấn cơ cấu th à nh vi ê n/ cổ đ ô ng trong c ô ng ty;
 3. Tư vấn về c á ch đặt t ê n c ô ng ty ph ù hợp với nhu cầu v à y ê u cầu của hoạt động kinh doanh của bạn, hỗ trợ tra cứu t ê n doanh nghiệp;
 4. Tư vấn đăng k ý m ã ng à nh nghề,   đăng k ý kinh doanh   (Tư vấn những ng à nh nghề kinh doanh c ó điều kiện v à những ng à nh nghề kh ô ng c ó điều kiện);
 5. Tư vấn vấn đề về thuế cho doanh nghiệp khi đi v à o hoạt động;
 6. Tư vấn mở   văn ph ò ng đại diện,   th à nh lập chi nh á nh, hộ kinh doanh nếu qu ý kh á ch y ê u cầu;
 7. Tư vấn c á c vấn đề bản quyền đối với những ng à nh nghề bắt buộc như: bảo hộ thương hiệu,   đăng k ý nh ã n hiệu độc quyền;
 8. Tư vấn đặt khẩu hiệu, slogan;
 9. Tư vấn về chữ k ý số k ê khai thuế m ô n b à i qua mạng;
 10. Tư vấn lựa trọn loại h ì nh doanh nghiệp ph ù hợp hoạt động kinh doanh của bạn như:   doanh nghiệp tư nh â n,   c ô ng ty tnhh,   c ô ng ty cổ phần;
 11. Tư vấn c á c vấn đề về h ó a đơn cho doanh nghiệp, miễn ph í ph á t h à nh h ó a đơn;
 12. Tư vấn về mở t à i khoản ng â n h à ng doanh nghiệp cho kh á ch h à ng;
 13. Tư vấn c á c vấn đề về thuế, kế to á n miễn ph í   sau khi th à nh lập c ô ng ty

Một số lưu ý khi bạn sử dụng dịch vụ th à nh lập c ô ng ty của Việt Mỹ

Qu ý kh á ch h à ng tr ê n   TO À N QUỐC   đang mong muốn t ì m một đơn vị   th à nh lập c ô ng ty gi á rẻ , th à nh lập doanh nghiệp uy t í n – chuy ê n nghiệp vui l ò ng li ê n hệ với ch ú ng t ô i theo th ô ng tin dưới đ â y. Rất h â n hạnh được phục vụ!

Tặng 1000 hóa đơn
Mã sản phẩm: 0000000008812

Giá bán: 680,000 ( VNĐ )
Sáu trăm tám mươi nghìn đồngLiên hệ

Có thể bạn quan tâm

Chi tiết
Chi tiết
Chi tiết
Chi tiết
Giỏ hàng thành công