Liên hệ

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOÀNG DŨNG
Điện thoại: 0988806828
Email: levan290879@gmail.com
Địa chỉ: Định Quán Đồng Nai

Thành lập công ty

Dịch vụ th à nh lập c ô ng ty tại TP.HCM [680.000đ] kh ô ng ph á t sinh NHANH CH Ó NG – Đ Ú NG HẸN – KH Ô NG RẮC RỐI – KH Ô NG RỦI RO CAM KẾT GI Á RẺ NHẤT   –   KH Ô NG PH Á T SINH BẤT KỂ KHOẢN N À O   –   MIỄN PH Í GIAO NHẬN HỒ SƠ TẬN NH À Miễn ph í b á o c á o thuế 3 th á ng đầu & Cam kết hỗ trợ kh á ch h à ng trọ ...Đánh giá đối tác

Uy tín: mức độ uy tín khi làm việc của đối tác
You gave a rating of 0 star(s)
10,0  
Chất lượng: về sản phẩm&dịch vụ do đối tác cung cấp
You gave a rating of 0 star(s)
10,0  
Hiệu năng: khả năng đáp ứng đơn hàng khi đặt hàng
You gave a rating of 0 star(s)
0,0  
Chi phí: đánh giá về chi phí/ giá cả so với thị trường
You gave a rating of 0 star(s)
0,0  
Thái độ: phục vụ khách hàng
You gave a rating of 0 star(s)
0,0  
An toàn: thông tin, tài chính khi giao dịch
You gave a rating of 0 star(s)
0,0  
Thời gian: cam kết thực hiện có được đảm bảo
You gave a rating of 0 star(s)
0,0